Välkommen till Ingemar Johansson Arkitektkontor

Arkitektur – Konstruktion – Kontrollansvar

Vi arbetar med

  • BYGGNADSPROJEKTERING
  • KONTROLLANSVAR ENLIGT PBL
  • INREDNING

Byggnadsprojektering innefattar planering av nya byggnader, tillbyggnader och ombyggnader. Anpassning av lokaler för ändrad verksamhet. Byggnadskonstruktion och teknisk projektering. Uppföljning och kontroll under byggskedet.

Kontrollansvar innebär uppdrag att vara kontrollansvarig person under genomförandet av av ett byggprojekt efter anmälan till Byggnadsnämnden.

Inredning kan vara fördjupad inredningsdesign av egna projekterade byggnader eller fristående uppdrag att inreda lokaler och färgsättningar.

Kontorets specialitét är helhetsåtagande från skiss till färdig byggnad.

Se vidare under respektive områden i menyraden ovan.

Ingemar Johansson – arkitekt Göteborg.