Byggnadsprojektering

Kontorets huvudsakliga verksamhet är projektering av byggnader, d.v.s. planering för nybyggnation, tillbyggnad eller ändring av befintlig byggnad samt lokalanpassning.

Ni kan få hjälp med:

  • Idéer och skisser
  • Bygglovsritningar
  • Teknisk konstruktion
  • Uppmätningar

Även:

  • Entreprenadupphandling
  • Projektledning
  • Besiktningar
  • Bygglagsjuridik


Nybyggnation


Tillbyggnad


Lokalanpassning