Ingemar Johansson Arkitektkontor

är beläget i Linnéstaden – Centralt i Göteborg

Kontoret är verksamt inom flera områden, men har främst specialinriktning på husbyggnad. Nybyggnad, tillbyggnad samt ändring av befintligt.

Genom bred kompetens inom husbyggnad erbjuds helhetsåtagande från första skiss till färdig byggnad.

Den breda kompetensen grundar sig på gedigen byggteknisk kunskap och erfarenhet av byggentreprenader. Ingemar Johansson har drygt 25 års branscherfarenhet.

Ingemar Johansson är medlem av Sveriges Arkitekter - Swedish Association of Architects - samt certifierad kontrollansvarig person med behörighet K (behörighet för kontroll av komplicerad art) enligt PBL.

Kontorets motto för husbyggande är helhetslösningar med sunda byggmaterial som ger byggnader med hälsosamt inomhusklimat samt god värmeekonomi och ergibalans.

Genom att kunna erbjuda teknisk uppföljning skapas förutsättningar för att estetisk gestaltning och byggnadsteknisk utformning kan samverka till en god helhetslösning.

Ingemar Johansson på bryggan i Långedrag

”En sommarvind kom dansande över Vinga fyr

Den stannade vid Långedrag så glad och yr

Där såg den dig, du märkte ej när den rörde vid ditt hår

Det var din egen sommarvind”

(Östen Warnerbring)