Kontrollansvar enligt PBL

Kontrollansvar innebär att en person ska tillse att den kontroll som krävs enligt PBL (Plan- och bygglagen) uppfylls.

Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kunna styrka detta med ett bevis om certifiering. Certifiering får lämnas för behörighet N som kontrollansvarig för projekt av normal art eller behörighet K som kontrollansvarig för projekt av komplicerad art.

Ingemar Johansson är certifierad som kontrollansvarig person genom SP SITAC med behörighet K, komplicerad art.

Länkar:
www.sitac.se
www.boverket.se